Tatlarin Yeraltı Şehri

Kapadokya eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla turistlerin ortak buluşma noktası haline gelmiştir. Günümüzde Dünyanın pek çok farklı noktasından turistlerin tatil için geldikleri noktalar arasında Nevşehir Kapadokya yer almaktadır. Aynı zamanda Kapadokya kendisine öz tabiatıyla da dikkatleri üzerine çekmede oldukça etkilidir. Günümüzde Kapadokya’da 200’den fazla vadi 400’den fazla kilise birçok müze ve tarihi yeraltı şehri bulunmaktadır. Özellikle Nevşehir Kapadokya bölgesinde yeraltı şehri noktasından adından Tatlarin Yeraltı Şehri çokça bahsedilmektedir. Özellikle son dönemde Dünyanın farklı coğrafyalarından Nevşehir Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin görülecekler listesine Tatlarin Yeraltı Şehri kattığı görülmektedir. Çünkü Nevşehir Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehri oldukça eskilere dayanan tarihi mirasıyla dikkat çekmektedir. Aynı zamanda ünlü arkeologların da ilgi alanları arasında elbette ki Tatlarin Yeraltı Şehri gelmektedir.

Kapadokya ilk medeniyetlerin oluşmaya başladığı günden beri insanoğluna hizmet etmektedir. Aynı zamanda ilk Hristiyanların birçok yaşamsal ihtiyacını karşılaşmış olan Kapadokya bu açıdan oldukça önemlidir. Kapadokya Erciyes ve Hasan Dağı’nın 50 milyon yıl önce püskürtmüş olduğu lavların soğuması neticesinde oluşmuştur. Bu yüzden günümüzde Kapadokya’da yer alan kayalar kızılımsı bir görüntüye sahiptir.
Tatlarin Yeraltı Şehri

Tatlarin Yeraltı Şehri

Kapadokya Tarihi

Kapadokya doğa güzellikleri ve eşsiz manzarasının yanı sıra görülmeye değer tarihiyle de dikkatleri üzerine çekmektedir. Kapadokya’nın Erciyes ve Hasan Dağı’nın 50 milyon yıl önce püskürtmüş olduğu lavlar sonucunda bugünkü halini aldığını düşündüğümüzde insanlıktan da önce bir tarihe sahiptir.
Kapadokya birçok medeniyete kucak açmıştır. Yazılı dönemde Hitit Medeniyetin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı zamanda Sümer medeniyetine Kapadokya ve çevresinde ticaret yol güzergahları açmıştır. Bu sayede Nevşehir Kapadokya Sümer medeniyetini ticari yönden olumlu yönde etkilemiştir.
Nevşehir Kapadokya bölgesini en sık kullanan devlet elbette ki Bizanslılar olmuştur. Aynı zamanda Kapadokya ve çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalarda Bizans döneminden kalmış olan birçok eser bulunmaktadır. Bu eserlerin başında da farklı değerlere sahip Bizans sikkeleri yer almaktadır. Nevşehir Kapadokya bölgesinin tüm farklı noktalarında karşılaşılan Bizans sikkeleri çoğunlukla bölge üzerinde ticaret yapan tüccarlardan gelmedir. Aynı zamanda M.Ö 3 Yüzyılda Roma İmparatorluğunun baskıcı tutumundan kaçmak isteyen ilk Hristiyanlar Nevşehir Kapadokya’ya sığınmıştır. İlk Hristiyanlar Nevşehir Kapadokya bölgesinde barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamıştır. Aynı zamanda ilk Hristiyanların bölgede faaliyet yürüttüğünü de Damaltı Kilisesi’nde bulunan bir fresk sayesinde anlaşılmaktadır. İlk Hristiyanlar Kapadokya ve civarında yalnızca yaşamsal ihtiyaçlarına cevap bulmamıştır. Aynı zamanda ibadetlerini istedikleri gibi yaşayacakları ve dinlerini yayabilecekleri bir ortama kavuşmuşlardır. Bu yüzden Nevşehir Kapadokya’da yer alan Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehri Hristiyan Bizans halkının da süzgecinden geçmiştir.
Nevşehir Kapadokya ve civarının ilk Hristiyanların yaşam merkezi olması Hristiyan tarihi için oldukça önemlidir. Bu yüzden günümüzde Hristiyan arkeologların ilgi alanına girdiği noktalar arasında elbette ki Nevşehir Kapadokya yer almaktadır. Kapadokya’da yer alan en küçük taş parçası dahi Hristiyan Tarihinin merak edilen sorularını çözmeye rehberlik edebilir.

Kapadokya Türk Tarihi

1040 Dandanakan Savaşı beraberinde yeni bir devleti temellerini atmıştır. Bu devlet elbette ki Selçuklu Devleti olmuştur. Selçuklu Devleti kurulduktan hemen sonra başarılı savaş ve seferleri sonucunda Bizans’ın korkulu rüyası haline gelmiştir. Çünkü Selçuklu Devleti’nin başlıca hedefi elbette ki Anadolu’nun Türk yurdu olmasıdır. Bu yüzden kısa bir süre içerisinde hazırlıklara başlayan Selçuklu Devleti’nin savaş gerekçesi çıkarmaya ihtiyacı vardı. Bu gerekçeyi de kısa bir araştırma sonucunda rahatlıkla bulabildi. Bu dönem aralığında Anadolu ve civarında göçebe olarak yaşamlarını devam ettiren Türk boyları Bizanslıların baskıcı tutumu ile karşı karşıyaydı. Selçuklu Devleti de Bizans’ın Türk boylarının baskıcı tutumunu gerekçe göstererek Bizans’a karşı savaş ilan etmiştir.
Bizans ordularının başında Romen Diyojen bulunurken Selçuklu ordusunun başında Alparslan bulunmaktadır. Her iki komutan Malazgirt Ovasında karşı karşıya gelmiştir. Kısa bir sessizliğin ardından savaş başlamıştır. Romen Diyojen sayıca üstün olduğundan dolayı kesin zaferi garanti etmiştir. Bu yüzden savaşın kısa süre içerisinde bitmesi için tüm askerleriyle aynı anda ilerlemeye başlamıştır. Fakat buna karşılık olarak Selçuklu hükümdarı Alparslan ordusunun yaklaşık olarak 3/1 ile ilk taarruzu gerçekleştirmiştir. Fakat Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın aklındaki düşünce gelenekselleşmiş Türk savaş stratejisi olan ‘’kurt kapan’’ veya ‘’hilal taktiği’’ olarak geçmektedir. Selçuklu hükümdarı Alparslan Malazgirt Savaşında uygulamış olduğu savaş stratejisi sayesinde başarılı bir galibiyet elde etmiştir.
Malazgirt Savaşının Selçuklu Devleti lehinde sonuçlanması Anadolu tarihi için oldukça önemlidir. Çünkü 1071 yılında kazanılan Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Selçuklu Devleti kısa süre içerisinde Anadolu’da başarılı seferler sonucunda Nevşehir Kapadokya’da dahil olmak üzere birçok noktayı himayesi altına almayı başarmıştır. Nevşehir Kapadokya’nın Türk hakimiyetine girmesinin ardından refah ortamı gelmiştir. Nevşehir Kapadokya bölgesi Türk himayesine girdikten sonra önemli ticari gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler beraberinde Kapadokya’nın refah düzeyini arttırmıştır.
Tatlarin Yeraltı Şehri

Tatlarin Yeraltı Şehri

Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehri Hakkında Tüm Bilgiler

Kapadokya da keşfedilen 7 adet yeraltı şehri bulunmaktadır. Bu yeraltı şehirleri içerisinde özellikle son dönemde Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehri adından sıkça bahsettirmektedir. Aynı zamanda Kapadokya’da organize edilen tur ve gezi organizasyonları dahilinde Tatlarin Yeraltı Şehri de bulunmaktadır. Eşsiz tarihi oluşumlara ev sahipliği yapan Nevşehir Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehri Kapadokya tatilinizde ‘’Görülecekler Listesine’’ eklemenizi tavsiye ettiğimiz yerler arasında bulunmaktadır.
Nevşehir Kapadokya bölgesinde yer alan tüm yeraltı şehirlerinde olduğu gibi Tatlarin Yeraltı Şehri de kim veya kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı belli değildir. Fakat bu yeraltı şehri arkeolojik araştırma neticesinde birkaç farklı olguyla karşılaşılmıştır. Araştırmalar neticesinde şehirde Hitit, Frigya, Roma ve Bizans İmparatorluğu’ndan söz edilirken ilk Hristiyanların ortak yaşam merkezi olarak kullanılmıştır. Binlerce Hristiyan’ın ortak yaşam merkezi haline gelen yeraltı şehri en çok Roma döneminde kullanılmıştır. Çünkü Roma İmparatorluğunun baskıcı tutumundan kurtulmak isteyen ilk Hristiyanların barınma ihtiyacını giderdiği noktalar arasında Tatlarin Yeraltı Şehri yer almaktadır. Fakat Tatlarin Yeraltı Şehri bölgeyi himayesi altına alan tüm devlet ve imparatorluk döneminde yerleşim birimi olarak kullanılmıştır.
Tatlarin Yeraltı Şehri ilk kez 1975 yılında keşfedilmiştir. Fakat gezi amaçlı açılış tarihi 1991 yılına tekabül etmektedir. Keşfedilmesi ve ziyarete açılma arasındaki yıl farkı şehrin restorasyon faaliyetlerinden olsa gerek. Günümüzde Tatlarin Yeraltı Şehrinin yalnızca 2 katı ziyarete açık konumdadır.

Tatlarin Yeraltı Şehri Kiliseleri

Nevşehir Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehri’nde 2 adet kilise bulunmaktadır. Bu kiliseler bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde 13. Yüzyıla tarihlendiği görülmektedir. Fakat Tatlarin Yeraltı Şehri Kapadokya’da yer alan en büyük kiliselerden birisi olması nedeniyle keşfedilmeyi bekleyen noktalara sahiptir. Bu yüzden ilerleyen tarihlerde şehirde farklı büyüklüklerde kiliselerin ihtimaller arasında bulunmaktadır. Tatlarin Yeraltı Şehri’nde bulunan 2 kilisenin de ortak özelliği bulunmaktadır. Bu anlamda kiliseler 2 adet kemerden oluşmaktadır. Bu kemerler Tatlarin Yeraltı Şehri’nde bulunan kiliselerin temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda her iki kilisede de özellikle ünlü azizleri konu edinen freskler ve motifler yer almaktadır. Bunun yanı sıra Tatlarin Yeraltı Şehri’nde bulunan kiliseler mimari görüntüsüyle de dikkatleri çekmektedir. Aynı zamanda yeraltı şehri içerisinde farklı büyüklüklerde duvar resimleri bulunmaktadır. Bu duvar resimlerinde kullanılan renk tonlamaları dikkat çekicidir.
Nevşehir Kapadokya Yeraltı Şehri ilk Hristiyanların yerleşim noktası olması itibariyle Hristiyan Coğrafyasının ilgi odağı haline gelmiştir. Günümüzde özellikle Kapadokya ve civarında yapılan turist sayımları neticesinde Avrupa ve Amerika’dan binlerce farklı Hristiyan turistin bölgeye akın ettiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda Nevşehir Kapadokya bölgesinde keşfedilmeyi bekleyen farklı tarihi yapılar ve eserler bulunmaktadır. Bu tarihi eser ve yapıların büyük bir bölümünün ilk Hristiyanlık döneminden kalma ihtimali oldukça fazladır. Bu yüzden Nevşehir Kapadokya bölgesinde ve Nevşehir Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehri noktalarında keşfedilen en ufak yapı dahi Hristiyan tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden birçok Hristiyan arkeologların ilgi alanı içerisinde elbette ki Nevşehir Kapadokya bölgesi yer almaktadır.
Tatlarin Yeraltı Şehri

Tatlarin Yeraltı Şehri

Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehri’nde Ne Giyilir

Nevşehir Kapadokya bölgesine özellikle bahar ve yaz aylarında güneş ışınları dik açılarla düşmektedir. Bu yüzden Nevşehir Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehri Tur ve gezilerde şapka kullanılması tavsiye edilmektedir. Çünkü insan vücudunun güneş ışınlarına karşı en hassas ve duyarlı olduğu bölge elbette ki kafatasıdır. Güneş ışınlarının saatlerce kafatasına dik açılarla düşmesi beraberinde güneş çarpması gibi anlık sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu yüzden Kapadokya Nevşehir geziniz süresi boyunca şapka takılması doktorlar tarafından da tavsiye edilmektedir.  Aynı zamanda Kapadokya’ya dik açılarla düşen güneş ışınlarının yaydığı ısı enerjisinden korunmak için açık renk tonlamalarına sahip kıyafetler tercih edilmelidir. Çünkü açık renk tonlamalarına sahip kıyafetler güneş ışınlarının yaydığı ışık şiddetini yansıtmaktadır. Bu sayede güneş ışınlarının yaymış olduğu ısı derecesi minimal düzeye indirmek mümkündür.
Kapadokya kendisine has doğa habitatına sahiptir. Bu yüzden Kapadokya Nevşehir bölgesinde farklı tür ve büyüklükte canlılar ortak bir şekilde yaşamaktadır. Gezi planınız içerisinde yer alan Kapadokya’da canlılık faaliyetlerini devam ettiren canlılardan korunmanın başlıca yolu elbette ki kıyafet kombinlerinden geçmektedir. Bu anlamda vücudunuzu kapatan   kıyafet kombinleri dışarıdan gelebilecek olan tehlikeli minimal düzeye indirmektedir. Aynı zamanda Nevşehir Kapadokya tatiliniz süresi boyunca sportif kıyafet kombinleri yapmanızı öneririz. Çünkü Nevşehir Kapadokya bölgesinin genelde engebeli arazilerden oluşmaktadır. Bu yüzden sportif kıyafet seçenekleri Nevşehir gezinizi daha konforlu bir hale getirmektedir.

Tatlarin Yeraltı Şehri Nerede

Tatlarin Yeraltı Şehri Nerede sorularına karşılık olarak Acıgöl ilçesine ortalama olarak 10 kilometre uzaklıkta Nevşehir sınırları içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda Nevşehir Tatlarin Yeraltı Şehri kestirme yol olarak Tatlarin Köyü iç yolu olarak geçmektedir. Bunun yanı sıra Tatlarin Yeraltı Şehri Tatlarin Kasabasında yer almaktadır. Şirin ve güzel bir belde olan Tatlarin Kasabasını gezdikten sonraki durağınız elbette ki Tatlarin Yeraltı Şehri olmalıdır. Günlük Kapadokya turları yoluyla bu eşsiz şehre ulaşmanız oldukça kolaydır. Kapadokya günlük turlarının yanında pek çok farklı aktiviteye de ev sahipliği yapmaktadır. Kapadokya balon turu bunlar arasında en çok tercih edilenidir. Bunun dışında, at turu ve deve turu da vadileri gezmek için en güzel yollardandır. Ayrıca, macera tutkunları Jeep Safari ve ATV Safari turlarına yoğun ilgi göstermektedir.

Tatlarin Yeraltı Şehri Giriş Ücreti

Tatlarin Yeraltı Şehri Giriş Ücreti bulunmamaktadır. Bu anlamda ücretsiz bir şekilde Nevşehir Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehrini gezebilirsiniz. Fakat Kapadokya Tatlarin Yeraltı Şehrine gitmeden önce giriş çıkış saatlerini öğrenmekte fayda var. Bu anlamda Tatlarin Yeraltı Şehri giriş çıkış saatlerini incelediğimizde: yaz aylarına tekabül eden Nisan-Ekim ayları süresi boyunca giriş saati 8:00 ile 19:00 olarak belirlenmiştir. Fakat Kapadokya’da kış aylarına tekabül eden Kasım-Mart zaman dilimde 8:00 ile 17:00 olarak kayıtlara geçmiştir.
Leave A Comment