Güray Müze

Kapadokya eşsiz tarihi ve doğa güzelliklerinin yanı sıra tarihi seramik ve çömlek işleme sanatıyla da dikkatleri üzerine çekmektedir. Dünyanın pek çok farklı noktasından turistlere ev sahipliği yapan Kapadokya-Göreme bölgelerinde Çömlekçilik ve Seramik işleme sanatı oldukça gelişmiştir. Bu anlamda Nevşehir Kapadokya Avanos sınırları içerisinde yer alan Güray Müze, turistlerin ortak buluşma noktası haline gelmiştir.

Nevşehir Erciyes ve Hasan Dağı’nın 50 milyon yıl önce püskürtmüş olduğu lavlar sonucunda meydana gelmiştir. Bu yüzden Nevşehir sınırları içerisinde yer alan kaya parçalarının kızılımsı tüf bir görüntü de bulunmasının temel nedeni volkanik lav kaynaklı oluşmasıdır. Aynı zamanda Nevşehir Kapadokya ve Göreme ilk Hristiyanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşıladıkları noktalar arasında yer almaktadır. Roma İmparatorluğunun baskıcı tutumundan kurtulmak isteyen ilk Hristiyanların başvurdukları adresler arasında Kapadokya ve Göreme yer almaktadır. Çünkü her iki konumda insan neslinin devamı için ihtiyaç duyulan barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı zamanda ilk Hristiyanlar Kapadokya ve Göreme bölgesinde ibadetlerini özgürce yerine getirmiştir. Bunun yanı sıra ilk Hristiyanlar barınmış oldukları Nevşehir Kapadokya-Göreme bölgelerinde dinlerini yaymışlardır. İlk Hristiyanlar Nevşehir Kapadokya ve Göreme bölgeleri sayesinde birçok alanda kendisinden söz ettirmeyi başarmıştır. Bu yüzden Nevşehir Kapadokya-Göreme konumları Hristiyan coğrafyası için oldukça önemli yerler arasında sayılmaktadır.

Günümüzde Kapadokya ve civarında yaklaşık olarak 400’den fazla kilise, 7 adet yeraltı şehri ve ortalama olarak 200’den fazla vadi bulunmaktadır. İnsan faaliyeti sonucunda Nevşehir Kapadokya ve Göreme lokasyonları oluşmuş yapıların büyük bir kısmı Bizans dönemine uzanmaktadır. Çünkü Nevşehir Kapadokya ve Göreme lokasyonları en sık kullanan medeniyet elbette ki Bizanslılar olmuştur. Sonrasında ise Kapadokya ve Göreme bölgeleri Türk himayesi altına girmiştir. Bu dönemden sonra gerek Selçuklu Devleti gerekse Osmanlı Devleti yapmış olduğu faaliyetler neticesinde Kapadokya-Göreme bölgelerine Türk ve İslam kimliği kazandırmıştır.

Güray Müze

Kapadokya Güray Müze Çömlekçilik ve Seramik

Avanos Seramik ve Çömlekçilik Sanatında Medeniyetlerin Katkısı

Nevşehir sınırları içerisinde yer alan Avanos, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra el işlemecilik sanatıyla da dikkat çeken noktalar arasında yer almaktadır. Özellikle Seramik ve Çömlekçilik sanatında büyük gelişmelere imza atan Avanos’un tarihi de bir o kadar etkileyicidir. Aynı zamanda Nevşehir Avanos bölgesinin tarihin bilmek beraberinde Avanos el işleme sanat kültürünü daha yakından tanımada etkili olan hususlar arasında yer almaktadır. Kapadokya’da Seramik ve Çömlek sanatı geçtiğinde akla gelen noktalar arasında yer alan Avanos’un tarihine küçük bir yolculuk yapmak daha sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda Avanos’un tarihini bilmek beraberinde Hristiyan ve Anadolu tarihi hakkında bilgi sahibi olmakla eş değerdir.
Nevşehir Avanos yazılı dönemin başlangıç tarihi olarak kayıtlara geçen Hitit medeniyetine kadar uzanmaktadır. Nevşehir Avanos Hitit halkının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı zamanda Nevşehir-Avanos Sümer medeniyetinin önemli bir gelir kapısı haline gelmiştir. Çünkü Nevşehir Avanos-Göreme ve Kapadokya bölgelerinin himayesini elinde bulunduran Sümer medeniyeti beraberinde bölgenin ticaret ağından yararlanmaktadır. Benzer şekilde Hitit ve Sümer Medeniyeti Nevşehir Avanos bölgesinin ticaret yol güzergahlarını en iyi şekilde kullanmayı başarmıştır.

Güray Müze Nerede

Güray Müze nerede sorularına karşılık olarak Güray Müze Nevşehir Avanos sınırları içerisinde yer almaktadır. Doğal ve tarihi güzellikleriyle Nevşehir’in incisi konumunda yer alan Avanos’un en tanındık yerleri arasında elbette ki Güray Müze gelmektedir. Güray Müzeye Türkiye’nin birçok yol güzergahı üzerinden gitmek mümkündür. Aynı zamanda Nevşehir Havalimanı üzerinden geçen taksiler ve toplu taşıma araçları sayesinde Güray Müze’ye gidilebilmektedir. Ayrıca Kapadokya turları ile de Avanos’u ve Güray Müze’yi gezmek oldukça kolay ve keyiflidir.

Nevşehir Avanos-Göreme ve Kapadokya’nın Roma İmparatorluğu’na geçiş dönemi oldukça karışıktır. Aynı zamanda Nevşehir Avanos Roma döneminde köklü yeniliklerin gerçekleştiği noktalar arasında yer almamaktadır. Bunu fırsat bilen ilk Hristiyanlar Roma İmparatorluğunun baskıcı tutumlarından kurtulmak için Nevşehir Avanos-Göreme ve Kapadokya lokasyonlarına sığınmışlardır. Ayrıca ilk Hristiyanlar bölgeye yerleştikleri ilk dönemde mağaralarda barınma ihtiyacını karşılamıştır. Fakat sonraki dönem aralığında Nevşehir’in farklı lokasyonlarına yeraltı şehirleri ve şirin köyler imal etmişlerdir. Aynı zamanda ilk Hristiyanlar el işçiliği noktasında oldukça yeteneklidir. Ayrıca ilk Hristiyanlar el işlemelerindeki yatkılarını kayalara açmış oldukları oyuklardan daha net anlaşılmaktadır. Bu yüzden ilk Hristiyanlar Nevşehir seramik ve çömlek işleme sanatının gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Avanos bölgesinde gelişen seramik ve çömlek sanatı günümüzde Avanos Güray Müze sınırları dahilinde sergilenmektedir. Aynı zamanda Güray Müze Avanos eserlerinde bulunan motif ve işlemeler Anadolu sanat tarihini anlamada etkidir. Sonuç olarak ilk Hristiyanlar Nevşehir Avanos-Göreme lokasyonlarının kültürel anlamda gelişmesine yardımcı olmuştur.

Kapadokya Güray Müze Seramik Ve Çömlekçilik

Nevşehir Göreme Çömlekçilik ve Seramik Gelişiminde Türk Devletlerinin Etkisi

Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Bizans komutanı Romen Diyojen arasında 1071 yılında Malazgirt Savaşı’nda şiddetli bir şekilde savaşmışlardır. Aynı zamanda Romen Diyojen’in kontrolünde olan Bizans orduları sayıca daha üstündür. Fakat Selçuklu hükümdarı Alparslan gelenekselleşmiş Türk savaş stratejisi olan ‘’ kurt kapan’’ taktiği sayesinde Romen Diyojen’in ordularını bozguna uğratmıştır. Bu savaş tarihi kayıtlarda Malazgirt Meydan Muharebesi olarak geçmektedir. Türklerin Malazgirt Savaşı’ndan başarıyla ayrılmaları sayesinde Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Türkler kısa süre içerisinde Anadolu’nun büyük bir bölümünü himayesi altına almayı başarmıştır. Himayesi altına aldığı noktalar arasında elbette ki Nevşehir Göreme-Avanos ve Kapadokya toprakları da yer almaktadır.
Türklerin Avanos-Göreme bölgelerini topraklarına katmaları başlangıçta yerel Hristiyan halkın korkmasına neden olmuştur. Fakat İslamiyet’i kabul eden Selçuklular İslam’ın emrettiği şekilde hareket etmeyi tercih etmiştir. Bu anlamda yerel Hristiyan halkın kesinlikle din, dil ve ırkına karışılmadı. Aynı zamanda yerel Hristiyan halkın güven içerisinde ibadetlerini yerine getirmeleri sağlanmıştır. Fakat Bizans döneminden beri yerel Hristiyan halkın alışkanlık haline getirdiği kilise açılışları yasaklanmıştır. Aynı zamanda Nevşehir Göreme-Avanos ve Kapadokya noktalarının İslam kimliği kazanması için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında en çok öne çıkanı elbette ki cami ve medrese açılışları olmuştur. Aynı zamanda Selçuklu Devleti Nevşehir ve civarında göçebe olarak yaşamlarını devam ettiren Türk boylarını da Nevşehir’de yerleşik hayata geçmeleri için tavsiyelerde bulunmuştur. Bu sayede Nevşehir yalnızca İslam kimliği değil aynı zamanda Türk kimliği de kazanmıştır.
Selçuklu ve Osmanlı Devleti de el sanatları noktasında oldukça yeteneklidir. Aynı zamanda Nevşehir Güray Müze eserleri içerisinde Osmanlı ve Selçuklu motifleri de yer almaktadır. Güray Müze Kapadokya içerisinde bulunan tarihi seramik ve çömlek motiflerinde Türk devletlerinin de adı geçmektedir. Bu anlamda Güray Müze turunuzun sonunda Osmanlı ve Selçuklu motif işlemeleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Güray Seramik Müzesi Hakkında Bilgi

Kapadokya Güray Müzesi tarihi yalnızca ülkemiz tarafından değil Dünyanın pek çok farklı noktasından bilinmektedir. Özellikle son dönemde Dünya’nın pek çok farklı noktasından turistler Nevşehir’de yer alan yapıları görmek için can atmaktadır. Bu yapılar arasında özellikle son dönemde adından çokça söz ettiren Güray Seramik Müzesi arkeologların ilgi alanı içerisinde dahil olmaktadır. Her geçen gün Nevşehir Avanos-Göreme ve Kapadokya lokasyonlarında yeni tarihi eserlerin keşfi oldukça önemlidir. Keşfedilen yapılar arasında özellikle seramik ve çömlek işçiliği ön plana çıkmaktadır. Çünkü paha biçilemez olan bu tarihi seramik işlemeler günümüzde Avanos sınırları dahilinde yer alan Güray Seramik Müzesi sergilerinde yer almaktadır.

Güray Seramik Müze sınırları içerisinde yaklaşık olarak 5000 yıllık eserler bulunmaktadır. Bu eserlerin tarihi kaynakları incelendiğinde Hitit dönemine kadar uzanmaktadır. Aynı zamanda Nevşehir Avanos Güray Seramik Müze sınırları içerisinde farklı zamanlarda yapılmış tarihi Seramik ve Çömlekçilik bulunmaktadır.

Güray Müze

Kapadokya Güray Müze Seramik ve Çömlekçilik

Nevşehir Kapadokya ve Avanos Güray Seramik Müzesi Kıyafet Kombinleri

Nevşehir Kapadokya-Avanos bölgelerine özellikle yaz aylarında güneş ışınları dik açılarla düşmektedir. Bu yüzden güneş ışınlarına en hassas nokta olan kafatası bölgesini korumak oldukça önemlidir. Bu yüzden Nevşehir tatiliniz süresi boyunca şapka kullanılması doktorlar tarafından tercih edilmektedir. Bu sayede güneş çarpması sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne bir nebze de olsun geçilmektedir. Aynı zamanda Kapadokya ve bölgelerin dik açılarla düşen güneş ışınlarının yansıtmak için açık ren tonlamalarına sahip kıyafet tercihleri yapılmalıdır. Çünkü açık ren tonlarına sahip kıyafetler güneş ışınlarının yaydığı ısı enerjisini minimal düzeye indirmektedir. Bu sayede Nevşehir Kapadokya-Göreme ve Avanos tatilinizi serin bir şekilde geçirebilirsiniz.
Nevşehir’in çoğu noktası parkurlu engebeli arazilerden oluşmaktadır. Bu engebeli arazilerde rahatlıkla doğa yürüyüşü gerçekleştirmek için sportif kıyafet kombinleri yapılmalıdır. Bu sayede Nevşehir’in bölgelerinde yer alan doğa parkurlarını daha rahat bir şekilde gezme fırsatı yakalanmaktadır. Aynı zamanda Nevşehir kendisine has doğa habitatına sahiptir. Bu doğa habitatında dışarıdan gelebilecek olan tehlikelere karşı vücudu korumanın yolu kıyafet seçiminden geçmektedir. Bu yüzden vücudunuzun çoğu noktasını kapatan kıyafet kombin seçimleri yapmakta fayda var. Bu sayede Nevşehir tatiliniz süresince dışarıdan gelebilecek olan tehlikeleri minimal düzeye indirmektesiniz.

 Nevşehir Avanos Güray Müze Giriş Ücreti

 Nevşehir Avanos Güray Müze Giriş Ücreti 20 TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Güray Müze Giriş Ücreti 2020 ve Güray Müze Giriş Ücreti 2021 arasında değişiklik söz konusu değildir. Güray Müze Nevşehir, gezdiğiniz giriş ücretini hak ettiği kanısına siz de varacaksınız. Fakat Güray Müze Müze Kart aracılığıyla giriş gerçekleşmemektedir. Günümüzde dünyanın pek çok farklı noktasından ziyaretçilere kapısını açan Güray Müzesi ilginç tasarımına sahiptir. Sıradanlığın dışında oluşturulan iç ve dış tasarım ve dizaynı beraberinde turistlerin çekim ağına girmeyi başarmaktadır. Aynı zamanda Nevşehir Avanos Güray Müzesi içerisinde sergi edilen çömlek ve seramik işçiliği sayesinde birçok sanatçıya ilham kaynaklığı etmektedir. Bu yüzden düşünüldüğünde Kapadokya Avanos oldukça geniş ve köklü tarihiyle dikkatleri üzerine çekmiş durumdadır. Aynı zamanda Nevşehir Avanos Güray Müzesinin duvar işlemelerine ve yer döşemelerine bakıldığında Anadolu kültürünün etkileri oldukça net bir şekilde görülmektedir. Bu anlamda Kapadokya Nevşehir Avanos Güray Müzesi ‘’görülecekler listesine’’ eklemeniz gereken noktalardan birisidir.

Güray Müze

Kapadokya Güray Müze Seramik ve Çömlekçilik

Nevşehir Avanos-Kapadokya Güray Seramik Müze Açılış Kapanış Saatleri

Nevşehir Avanos Güray Müze haftanın her günü aktif olarak misafirlerini kesintisiz hizmet vermektedir. Aynı zamanda Nevşehir Avanos Güray Seramik Müze açılış kapanış saatlerine bakmakta fayda var. Sabah saat 9:00 ile akşam 18:00 saatleridir. Haftanın her günü belirlenen saatler çerçevesinde Nevşehir Avanos-Kapadokya Güray Müze içinde gezebilirsiniz.
Her yaştan insanın ilgisini çeken noktalar arasında yer alan Avanos Güray Seramik Müzesi gelmektedir. Aynı zamanda yoğun turist akınlarının geçtiği noktalar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Güray Seramik Müze sınırları içerisinde birbirinden hoş tasarımlarıyla dikkat çekmektedir. Özellikle Çömlek ve Seramik eserleri turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. mevcuttur. Bu anlamda binek aracınızla isterseniz yürüyerek isterseniz de toplu taşıma araçları sayesinde Güray Müze’yi gezebilirsiniz. Ayrıca, çeşitli turlar sayesinde Kapadokya’nın güzelliklerini yakından görebilirsiniz. Özellikle Kapadokya balon turu, at turu ve ATV turu ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bunun yanında, Türk kültürünü tanıtan Kapadokya Türk Gecesi etkinliği de popüler organizasyonlardandır. Nevşehir’in doğayla iç içe olan atmosferik yapısının keyfini çıkarmanız dileğiyle Keyifli Tatiller Dileriz!
One Comment
  1. […] Güray Müze Kapadokya […]

Leave A Comment