Göreme Zemi Vadisi

Göreme, Nevşehir’e bağlı turistik bir ilçedir. Her yıl özellikle bahar ve yaz aylarında dünyanın pek çok farklı noktasından gelen turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Eşsiz manzarası, doğa harikaları ve tarihi mirasıyla günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Hasan Dağı’nın ve Erciyes Dağı’nın 50 milyon yıl önce püskürtmüş olduğu lavlar sonucunda Kapadokya’nın peri bacaları bugünkü şeklini almıştır. Kapadokya’da 200’den fazla vadi, kervansaray, yeraltı şehri ve müze bulunmaktadır. Kapadokya ve çevresinde en uzun parkurları ile adından nam salmış olan Zemi Vadisi, turistlerin ortak buluşma noktası haline gelmiştir. Aynı zamanda Nevşehir Göreme Zemi Vadisi bir bakıma Anadolu tarihine de ışık tutmaktadır. Çünkü eski dönemlerde vadi içerisinde yapılan çalışmalarda Anadolu kültürüne has oyuklara ve motiflere rastlanmıştır. Zemi Vadisi özellikle uzun parkurları sayesinde doğa yürüyüşü yapmayı seven turistlerin ziyaret ettikleri bölgeler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda gerek ülkemiz içerisinden gerek Dünya’nın pek çok farklı noktasında yaşayan arkeologların ilgi alanlarından biri Zemi Vadisi Kapadokya olmuştur.

Kapadokya Günümüzde turizm bölgesi haline gelmiştir. Aynı zamanda özellikle bahar ve yaz aylarında turist akınlarıyla gündeme gelmektedir. Farklı atmosferik havasıyla misafirler kendilerini masalsı bir yolculukta bulmaktadır. Bu yolculuk süresince Kapadokya’yı bir uçtan diğer uca kadar gezilmektedir.

Kapadokya ve Tarihi Mirası

Kapadokya nesillerdir farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Yazılı dönemin başlangıcı olarak kabul görülen Hitit döneminden bu yana Kapadokya yerleşim birimi olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda Nevşehir Kapadokya özellikle Sümer ticaretinde kilit nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Kapadokya Roma İmparatorluğu’na, Bizans İmparatorluğu’na, Selçuklu Devleti’ne ve Osmanlı İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden günümüzde bölgede yapılan arkeolojik arama faaliyetlerinde birçok tarihi eserin tespiti gerçekleşmektedir. Bu tarihi eserlerin büyük bir bölümü Bizans dönemine aittir. Çünkü Nevşehir Kapadokya’yı en çok kullanan devlet Bizanslılar olmuştur. Aynı zamanda Bizans döneminde Göreme Zemi Vadisi de dahil olmak üzere Kapadokya’nın birçok noktasına kilise inşa edilmiştir.
Bu kiliseler yerel Hristiyan halkın ibadet ihtiyacına çözüm olmuştur. Aynı zamanda Roma ve Bizans döneminde inşa edilen kiliselerin motifleri ve freskleri de oldukça ilginçtir. Bu kiliselerin içerisinde yer edinen motifler ve freskler Meryem Ana ve Hz. İsa’yı sembolize etmektedir. Bu yüzden Kapadokya yalnızca Anadolu tarihi için değil Hristiyan tarihi için de oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Kapadokya’da arkeolojik çalışma ve faaliyetler sonucunda çıkarılan tarihi eserler müzelerde sergilenmektedir. Kapadokya’da bulunan müzelerin sergilemiş olduğu tarihi eserler oldukça yaşlıdır.
Göreme Zemi Vadisi

Göreme Zemi Vadisi

Kapadokya ve Hristiyan Coğrafyası için Önemi

MÖ 3. Yüzyılda Romalıların baskıcı tutumundan biraz olsun kurtulmak isteyen ilk Hristiyanların sığındıkları başlıca noktalar arasında Kapadokya yer almaktadır. Aynı zamanda Kapadokya’da bulunan Damaltı Kilisesinde bulunan fresks sayesinde ilk Hristiyanların bölgede yaşadıkları anlaşılmaktadır. İlk Hristiyanlar Kapadokya ve çevresinde hem ibadetlerini yerine getirmekte hem de dinlerini yaymaktadır. Bu sayede Hristiyanlığın gelişimde Kapadokya oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden Kapadokya ve çevresinde farklı büyüklüklere sahip kiliseler yer almaktadır. Bu kiliselerin büyük bir çoğunluğu tarihi kaynaklarda Bizans Döneminde inşa edildiği görülmektedir. Aynı zamanda Kapadokya Zemi Vadisi üzerinde de birkaç farklı kilise bulunmaktadır. Bu kiliselerin tarihi dokusu ve kültürel mirası oldukça eskilere dayanmaktadır. Aynı zamanda Nevşehir Zemi Vadisi üzerinde bulunan kiliseler yapı bakımından farklılık göstermektedir. Bu anlamda Zemi Vadisi harita üzerinde yer alan kiliseleri sırasıyla ele almakta fayda var.

Kapadokya Zemi Vadisinde Yer Alan Kiliseler

El Nazar Kilisesi

El Nazar Kilisesi, Zemi Vadisi’nin merkez noktasında yer almaktadır. Ayrıca Göreme Açık Hava Müzesi giriş kapısı üzerinden yaklaşık olarak 800 metre ileride yer almaktadır. Bu kısa mesafede güzel engebeli parkurlar yer almaktadır. Bu sayede kısa bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Aynı zamanda El Nazar Kilisesi’nin bir başka ilgi çeken noktası da giriş kapısıdır. Çünkü kilisenin giriş kapısı üzüm bağlarının arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kilise Zemi Vadisi’nde yer alan peri bacasının merkezine oyulmuştur. Bu yüzden kilisenin merkez tepe noktasında dev gibi büyüklükte bir adet diş görülmektedir.
El Nazar Kilisesi, T mimari planlamasına göre hazırlanmıştır. Bu sayede Zemi Vadisi El Nazar Kilisesi daha kullanışlı hale gelmiştir. Bunun yanı sıra kilisede geniş haç kolları yer almaktadır. Bu haç kolları beşik tonozlu görünümüyle öne çıkmaktadır. Aynı zamanda kilisede yer alan haç kollarından birleşiminden ana apsisin genel özellikleri ortaya çıkmaktadır. Kilisenin merkezinden doğusuna doğru ilerlediğimiz zaman bizi farklı büyüklüklerde mezarlıklar karşılamaktadır. Aynı zamanda Göreme Zemi Vadisi El Nazar Kilisesi içerisinde yer alan zemin ve apsisler aşınmaya uğramıştır. Bu yüzden kilisenin zemin ve apsisleri restorasyon işlemlerine tabi tutularak yenilenmiştir. Restorasyon işlemlerinin sonuçlanmasının ardından El Nazar Kilisesi 1985 yılında Unesco Dünya Kültür Mirasları Listesinde adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır.
El Nazar Kilisesi’nin özellikle freskleri günümüzde oldukça dikkat çekmektedir. Anonim 2 sanatçı tarafından dizayn edilmiştir. Aynı zamanda El Nazar Kilisesi içerisinde yer alan fresklerin arkaik tarzda boyandığını belirtmekte fayda var. Kapadokya’da yer alan diğer kiliselerde olduğu gibi El Nazar Kilisesi’nde de Meryem Ana. Hz. İsa, madalyonlar ve aziz portreleri konu edinmiştir.
El Nazar Kilisesi bir adet bekçi tarafından korunmaktadır. Giriş ücreti 5 TL olarak sabitlenmiştir. Müzekart sayesinde yılda 2 defaya mahsus olmak üzere bedelsiz giriş hakkı bulunmaktadır. Plus Müzekart olan misafirlerin ise Göreme Zemi Vadisi El Nazar Kilisesi’ne diledikleri kadar girme haklarına sahiplerdir. Kilise 8:00 saatinde açılmakta ve 17:00’da kapanmaktadır. Aynı zamanda Kapadokya El Nazar Kilisesi sadece yaz aylarında ziyarete açıktır. Kış aylarında kapalıdır.
Göreme Zemi Vadisi

Göreme Zemi Vadisi

Sarnıç Kilisesi

Sarnıç Kilisesi, Nevşehir merkezinden ortalama olarak 17 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Aynı zamanda Sarnıç Kilisesi, Zemi Vadisi’ne Babacık noktasından girdiğinizde 2,5 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu yol parkurlu bir yol güzergahına sahiptir. Bu yüzden turistlerin doğa yürüyüşü yapmaları için oldukça elverişlidir. Sarnıç Kilisesi tarihi kaynaklarda 11. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Fakat kilise isminden de anlaşılacağı üzere bu dönemlerde sarnıç olarak kullanıldığından ötürü bazı freskleri su altında kalmıştır. Bu yüzden günümüzde Sarnıç Kilisesi’ni ziyaret ettiğimizde bazı fresklerin, motiflerin ve işlemlerin zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Fakat suyun üzerinde kalmayı başarmış olan Sarnıç Kilisesi fresklerinde su izleri bulunmasına karşın gezilip görülmeye değerdir.
Sarnıç Kilisesi’nde bulunan fresklere ve motif işlemlerine baktığımız zaman özellikle Hz. İsa’nın çocukluk ve gençlik dönemi üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda Zemi Vadisi Sarnıç Kilisesi Bizans Döneminde inşa edilen yapılar arasında yer almaktadır. Bu yüzden yerel Hristiyan halk Sarnıç Kilisesinin iç dizaynına yeteri kadar vakit ayırmıştır. Bundan istinaden olarak kilisenin her bir noktası günümüzde gezilip görülmeye değerlidir. Aynı zamanda kilisenin merkezinde yer alan motiflerin işlemlerine baktığımızda Anadolu kültürünü de görmekteyiz. Medeniyetin ortaya çıkış noktalarından biri olarak kabul edilen Anadolu, köklü bir tarihe sahiptir. Bu yüzden oldukça elverişli yapı ve motifleriyle kendisini her durumda belli ettirmektedir. Bu sayede Nevşehir Zemi Vadisi Sarnıç Kilisesi, Anadolu motiflerini en iyi şekilde yansıtmasından dolayı önemlidir.

Saklı Kilise

Göreme Zemi Vadisi Saklı Kilise’nin en dikkat çeken özelliği de elbette ki keşfedilme tarihi olmuştur. Çünkü Saklı Kilise, Kapadokya’da yer alan diğer kiliselere oranla 1957 yılında keşfedilmiştir. Bu yüzden kilise “Saklı” adıyla anılmaktadır. Kapadokya’nın geniş ve köklü tarihini araştıran arkeolog ve tarihçiler Saklı Kilise’nin tarihi adını da öğrenmiştir. Bu anlamda kilise Bizans Döneminde “Aya Jones Kilisesi” olarak anılmaktadır. Saklı Kilise içerisinde kısa bir tur yaptığımızda karşımıza özellikle freskler ve motifler ilişmektedir. Aynı zamanda Saklı Kilise’nin belirli duvarları boydan boya olacak şekilde motif işlemeleriyle kaplıdır. Bu yüzden kilise, Hristiyan tarihi hakkında paha biçilemez derecede önemli bilgiler sunmaktadır.
Saklı Kilise özellikle Mezopotamya’da bulunan kiliselerin mimari yapısına oldukça benzemektedir. Aynı zamanda Saklı Kilise’de 3 adet merkez apsis bulunmaktadır. Kilisenin merkezinde yer edinen apsisler tarihi kaynaklarda 11. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bunun yanı sıra kilisenin ana merkezine baktığımızda 3 tane kemer gözümüze çarpmaktadır. Bu 3 kemer ve 2 adet sütun kilisesin genel hatlarını çizmede arkeologlara yardımcı olmaktadır.
Saklı Kilisesi’nin bir başka dikkat çeken noktası ise elbette ki kabartmaların eşlik ettiği düz tavandır. Bu tavan özellikle geometrik biçimlerle en iyi şekilde süslenmiş ve dizayn edilmiştir. Aynı zamanda Göreme Zemi Vadisi Saklı Kilise’nin fresklerine iliştiğimizde bizi turuncu ve krem rengi kök biçimde boyalar karşılamaktadır. Bu boyaların kullanılmasındaki temel faktör arkeologlar tarafından geç yaşlanması olarak tasvir edilmektedir.
Göreme Zemi Vadisi

Göreme Zemi Vadisi

Göreme Zemi Vadisi Nerede Bulunmaktadır?

Zemi Vadisi Yol Tarifi yapacak olursak Kapadokya Zemi Vadisi Yol Güzergahı üzerinde, Karanlık Kilise’nin bulunduğu hat üzerinde yer almaktadır. Aynı zamanda Zemi Vadisi Harita sistemine baktığımız zamanda Uçhisar Beldesi’ne ortalama olarak 2.700 metre uzaklıkta yer almaktadır. Bunun yanı sıra vadinin kuzey-güney ekseni yol bağlantılarına baktığımızda Göreme Açık Hava Müzesi’ne kadar uzandığı anlaşılmaktadır.
Zemi Vadisi harita doğrultusunda rota sisteminden ilerlemek de bölgeye varmak için alternatifler arasında yer almaktadır. Fakat Kapadokya ve Göreme’nin ortasında yer alan vadiyi bulmak oldukça basittir. Olası durumlara karşı Göreme beldesine ulaştığınızda yoldan geçen birisine Nevşehir Zemi Vadisi Nerede diye sorduğunuzda cevap alabilirsiniz. Ayrıca, Zemi Vadisi’ne günlük turlar yoluyla da kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Göreme Zemi Vadisi Kıyafet Kombinler

Kapadokya’da özellikle yaz aylarında Güneş ışınlara yere dik açılarla düşmektedir. Bu yüzden Kapadokya Göreme Zemi Vadisi gezileri boyunca turistler çoğunlukla yanlarında şapka bulundurmaktadır. Çünkü şapka insan vücudu içerisinde güneş ışınlarına karşı en hassas nokta olan baş bölgesini korumaktadır. Bu sayede güneş çarpması sonucu oluşabilecek aksi durumların önüne geçilmektedir. Aynı zamanda dik açılarla düşen güneş ışınlarından olabildiğince korunmak için açık renk tonlamalarına sahip kıyafet seçimleri yapmakta büyük fayda var. Çünkü açık renk tonlamalarına sahip kıyafetler dik açılarla düşen güneş ışınlarını yansıtmak yerine soğumaktadır. Bu sayede güneş ışınlarının oluşturmuş olduğu ısı değerlerini minimal düzeye indirmektedir. Zemi Vadisi Kapadokya ziyaretiniz süresi boyunca sportif kıyafetler tercih etmeye özen göstermekte büyük fayda var. Çünkü Kapadokya’da yer alan çoğu doğa yürüyüş alanı engebeli parkurlardan oluşmaktadır. Engebeli parkurlardan daha rahat bir şekilde ilerlemek ve rahat doğa yürüyüşü yapmak için başlıca faktör elbette ki sportif kıyafet seçimleridir.
Kapadokya kendisine has doğası ve habitatı bulunmaktadır. Bu yüzden Kapadokya Zemi Vadisi tur geziniz süresi boyunca doğada bulunan küçük canlılardan korunmanın başlıca yöntemi vardır. Bu yöntem de elbette ki vücudu saran kıyafetlerden geçmektedir. Uzun kıyafet seçimleri dışarıdan gelebilecek olan tehlikelere karşı vücudu korumaktadır.
Leave A Comment