Avanos Çömlekleri

Nevşehir sınırları içerisinde yer alan Avanos Çömlekleri hakkında bilgi edinmeden önce Avanos hakkında kısa bilgi edinelim. Avanos, tarihi güzellikleri ve doğa harikalarıyla ön plana çıkmış lokasyonlar arasında yer almaktadır. Dünya’nın pek çok farklı noktasından turistlerin ortak buluşma noktası haline gelen Nevşehir Avanos’ta el işlemesi sanatlarına oldukça değer verilmektedir. Bu el işleme sanatlarında en çok öne çıkan tür elbette ki çanak çömlek yapımı olmuştur. Özellikle Avanos çömlekleri, yapım sanatı noktasında Dünya’nın ilgi alanına girmeyi başarmıştır. Bu anlamda Nevşehir Avanos çömlek yapımı Avanos nesiller oyunca süregelen kültürel mirasların başında gelmektedir. Özellikle Nevşehir Avanos bölgesi sınırları içerisinde ortalama olarak 5000 yıllık tarihi çömlek eserleri yer almaktadır. Bu nedenle Avanos çömlekleri yapımı, Avanos çömlek fiyatları merak edilmektedir.

Ünlü arkeologlarında üzerinde çalışmalar yaptığı lokasyonlar arasında yer alan Avanos köklü tarihi geçmişe sahiptir. Aynı zamanda Nevşehir Avanos bölgesinde yer alan yapıtlar, özellikle Hristiyan ve Anadolu tarihi için önemlidir. Çünkü Anadolu’nun tarihi incisi olarak kabul edilen Avanos bölgesi farklı medeniyetlerin barındıkları yer arasındadır. Aynı zamanda Roma Dönemi’nde yaşanan baskıcı tutumundan kaçmak isteyen ilk Hristiyanların da barındıkları lokasyonlar arasında Nevşehir yer almaktadır.  Nevşehir’in farklı lokasyonlarında ilk Hristiyanlar beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamıştır. Aynı zamanda ilk Hristiyanlar Nevşehir’de özgür bir şekilde ibadetlerini yerine getirmişlerdir. Bunun yanı sıra dinlerini tanıtıp yayacakları ortamı da elbette ki Nevşehir’de bulmuşlardır. Bu yüzden Nevşehir Avanos lokasyonları özellikle Hristiyan coğrafyası açısından oldukça önemlidir.

Avanos Çömlekleri ve Özellikleri

Avanos çömlek yapım atölyesi bünyesinde imal edilen Avanos çömlekleri sanatın eşsiz doğal güzelliğinin yansıması sonucunda oluşmuştur. Günümüzde Dünya’nın pek çok farklı noktasından gelen turistlerin Avanos’ta yer alan çömleklere büyük bir ilgiyle yaklaştığı görülmektedir. Aynı zamanda Avanos çömlek yapım yerleri ana hammaddesi olarak toprak ve mil karışımını kullanmaktadır. Avanos çömlek satış noktaları da bu anlamda büyük bir titizlikle paketleme işlemlerini yerine getirmektedir. Aynı zamanda Avanos çömlekleri zaman içerisinde yeni bir sanatın doğmasına yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra Avanos çömlekleri üzerine uygulanan motif işlemeleri Anadolu kültürünü en iyi şekilde yansıtmaktadır.

Nevşehir Avanos-Kapadokya ve Göreme lokasyonları tarih boyunca en sık kullanan medeniyet elbette ki Bizanslılar olmuştur. Hatta günümüzde Nevşehir’in genelinde yürütülen arkeolojik faaliyetlerde farklı değerlere sahip Bizans sikkeleri keşfedilmiştir. Aynı zamanda Bizans Dönemi’nden kalan farklı büyüklüklerde tarihi eser ve yapıların keşfi gerçekleşmiştir. Nevşehir genelinde yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde gün yüzüne çıkan birçok tarihi eser vardır. Bunların çoğu Roma-Bizans ve Selçuklu Dönemi’ne tekabül etmektedir. Aynı zamanda Nevşehir genelinde kilise ve manastırlarda yer alan fresklerinde Roma ve Bizans Dönemi’ne işaret ettiği görülmektedir. Aynı zamanda ilk Hristiyanlar Nevşehir sınırları içerisinde yaşamsal ihtiyaçlarını karşıladıklarını Damaltı Kilisesi sayesinde anlaşılmaktadır. Damaltı Kilisesi’nin merkez noktasında yer alan fresklerin anlamı incelediğinde ilk Hristiyanlar bu topraklarda yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden Nevşehir Avanos ve Kapadokya Hristiyan coğrafyası açısından oldukça önemlidir.

Avanos Çömlekleri

Kapadokya – Çanak -Çömlek Yapımı

Avanos Çömlek İşleme Sanatlarında İlk Hristiyanların Katkısı

Roma baskısından kurtulmak isteyen ilk Hristiyanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için Nevşehir Avanos bölgesini tercih etmişlerdir. İlk Hristiyanlar Nevşehir Avanos coğrafyasının tarihini derinden etkileyen faaliyetleri bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin en çok ne çıkanı elbette ki seramik ve çömlek işçiliği olmuştur. El işleme sanatlarına olan yatkınlığıyla bilinen ilk Hristiyanlar benzer şekilde Nevşehir Avanos coğrafyası sınırları içerisinde el işleme sanatına önem vermiştir. İlk Hristiyanlar başlarda el işleme sanatlarına olan yatkınlığını kayalara açmış oldukları oyuklar aracılığıyla tasvir etmişlerdir. Sonraki dönemlerde ise ilk Hristiyanlar el işi sanat yatkınlığını duvarlara uyguladıkları motifler ve çömlek işleme sanatıyla cereyan etmişlerdir. İlk Hristiyanların özellikle Roma ve Bizans Dönemi’nde Nevşehir Avanos coğrafyasındaki el işleme sanatı faaliyetleri günümüzde Avanos çanak çömlek kültürü için oldukça önemlidir. Aynı zamanda Avanos coğrafyası sınırları içerisinde yer alan birçok tarihi yapıtta benzer şekilde çömlek işleme sanatıyla karşılaşılmaktadır. Bu anlamda düşünüldüğünde Nevşehir Avanos çömlek kültürünün gelişmesinde elbette ki ilk Hristiyanların büyük katkısı bulunmaktadır.

Nevşehir Avanos lokasyonunu en sık kullanan devlet olan Bizanslılarda Avanos çömlek sanatının gelişmesinde katkıda bulunmuşlardır. Aynı zamanda Bizans Dönemi’nde Nevşehir Avanos bölgesine ünlü el işleme sanatçıları akın etmektedir. Bunun yanı sıra Nevşehir Avanos bölgesine akın eden el işleme sanatlarında ustalaşmış kişiler farklı noktalarda eğitimler vermişlerdir. Özellikle bu eğitimler Bizans Dönemi’nin ortalarına doğru oldukça yaygınlaşmıştır. Sonra ki dönemlerde ise Avanos çanak çömlek atölyesi kurulmuştur. Avanos çömlek atölye imalatı Osmanlı Dönemi’nde oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda Nevşehir Avanos çömlek işleme sanatının gelişiminde Türk Devletleri de büyük katkı sunmuşlardır. Aynı zamanda Osmanlı Dönemi’nde gelişen ticaret ağı beraberinde Avanos çömlek yapma yeri sayılarını arttırmıştır.

Avanos Çömlek İşleme Sanatının Gelişimde Türk Devletlerinin Katıkları Nelerdir?

1040 Dandanakan Savaşı sonucunda Selçuklu Devleti resmi olarak kurulmuştur. Selçuklu Devleti kurulduktan hemen sonra Asya kıtasında yapmış olduğu başarılı seferler sonucunda güç kazanmıştır. Fakat Selçuklu Devleti’nin hedefi farklıdır. Selçuklu Devleti tarıma elverişli arazisi fazla olan Anadolu topraklarına gözünü dikmiştir. Bu tarihten sonra Selçuklu Devleti düzenli olarak Anadolu’ya küçük çaplı seferlere çıkmıştır. Bu seferlerin başlıca amacı elbette ki Anadolu’yu yakından tanımak olmuştur. Anadolu’nun eşsiz güzelliğinin farkına varan Selçuklu Devleti’nin önündeki tek engel elbette ki Bizans İmparatorluğu’dur. Çünkü Anadolu’nun büyük bir bölümünü elinde bulunduran Bizans İmparatorluğu Türklerden hoşlanmamaktadır. Bu yüzden Anadolu coğrafyasında göçebe olarak yaşamlarını devam ettiren Türk boylarına baskı ve şiddet günden güne artış göstermektedir. Bunu fırsat bilen Selçuklu Devleti Türk boylarına yapılan baskı ve şiddete karşı durduğunu belirtmiştir. Bu duruş kısa süre içerisinde Selçuklu Devleti’nin Bizans İmparatorluğu’na savaş açması için bir gerekçe görevi üstlenmektedir.

Selçuklu Devleti Bizans İmparatorluğu’nun Türk boyları üzerine yapmış oldukları baskıcı tutumu gerekçe göstererek savaş ilanı vermiştir. Her iki devlet de kısa süre içerisinde hazırlarını tamamlamıştır. Selçuklu ordusunun basında Alparslan bulunmaktadır. Bizans kuvvetlerinin başında ise Romen Diyojen bulunmaktadır. Her iki komutanda da Malazgirt Ovasında karşı karşıya gelmiştir. Aynı zamanda Bizans askerlerinin sayısı Selçuklu kuvvetlerinin sayısından daha fazladır. Bunun yanı sıra Bizans kuvvetleri Selçuklu ordusuna nazaran daha ağır zırhlarla kuşanmışlardır. Fakat bu kuşanma beraberinde Bizans ordusunun hantallaşmasına sebebiyet vermiştir. Selçuklu hükümdarı Alparslan gelenekselleşmiş Türk savaş stratejisi olan ‘’kurt kapanı’’ taktiğini kullanmıştır. Bu taktik sayesinde Alparslan emrinde olan Selçuklu kuvvetleri Bizans kuvvetlerinin etrafını sarmıştır. Sonrasında ise ok atışları yardımıyla Selçuklu kuvvetleri Bizans askerlerini bertaraf etmiştir.

Avanos Çömlekleri

Kapadokya Çanak – Çömlek Yapımı

 

Avanos Çömlekleri Fiyatları

Avanos çömlek fiyatları çömleklerinin büyüklükleri ve üzerinde harcanan emek etkili olmaktadır. Aynı zamanda Avanos çömlek atölyeleri Avanos Çömlek Online satış düzeni beraberinde Avanos çömlekleri fiyatları konusunda değişimine neden olmaktadır.

Malazgirt Meydan Muharebesi olarak tarihi kayıtlara geçen savaşı Selçuklu Devleti kazanmıştır. Bu zafer sonucunda Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Türkler Anadolu coğrafyasındaki başarılı sefer hareketleri neticesinde Anadolu’nun büyük bölümünü himayesi altına almayı başarmıştır. Himayesi altına aldıkları noktalar arasında Nevşehir Avanos bölgesi de bulunmaktadır. Selçuklu Devleti Türk geleneklerini en iyi şekilde Avanos bölgesine yansıtmıştır. Özellikle el işleme, motif çanak ve çömlek faaliyetlerinde Avanos’un gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu yüzden Malazgirt Savaşında Anadolu’ya adım atan Türker sadece Avanos’un değil Anadolu’nun motif ve çömlek işleme sanatının gelişimine katkıda bulunmuştur.

Çömlek Atölyeleri Avanos sınırları içerisinde oldukça popüler hale gelmiştir. Aynı zamanda Avanos çömlek yapım atölyesi sayısında ki hızlı artış beraberinde çömlek çeşitliliğinin artmasına vesile olmuştur. Aynı zamanda Avanos çömlek yapma yeri yurtdışından gelen talepleri karşılamak için işini sanal ortama taşımıştır. Bu anlamda yurtdışından gelen Avanos çömlek siparişleri için Avanos Çömlek Online satış noktaları yer almaktadır. Özellikle son dönemde gelişen bu satış düzeni Avanos çömlek yapılan yerler için oldukça elverişlidir. Aynı zamanda Nevşehir Avanos çömlek kültürü bu sayede daha tanıdık hale gelmiştir. Günümüzde Avanos çömlekleri çoğunlukla Online yoldan satışı yapılmaktadır. Fakat eski dönemde Avanos çömlekleri değiş tokuş sayesinde pazarlanmaktadır. Aynı zamanda bu dönem aralığında evlenecek olan erkeklerin kızlarda baktığı ölçütlerden birisi de çömlek sanatını bilmesidir. Çünkü bu dönem aralığında Nevşehir Avanos topraklarının önemli geçim kaynağı haline gelen çömlek işleme sanatı ailelerin de yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu yüzden eski dönemlerde Avanos çömlek kültürünü bilmek oldukça önemlidir.

Avanos Çömlekleri

Kapadokya Çanak – Çömlek – Yapımı

Avanos Çömleklerinin Sergilendiği Noktalardan Birisi olan Güray Müze

Nevşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen Avanos çömleklerinin büyük bir bölümü günümüzde Güray Müzesi’nde sergilenmektedir. 5000 yıl önceye dayanan Avanos çömleklerinin de sergilendiği noktalar arasında yer alan Güray müzesi turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir. Avanos Güray Müzesi’nde Osmanlı motif işlemeleri de göze çarpmaktadır. Bu anlamda düşünüldüğünde Avanos Çömlekleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Avanos Güray Müze ziyaret edilmelidir. Aynı zamanda Avanos Güray Müze sınırları içerisinde yüzlerce farklı çeşitte Avanos çömleği yer almaktadır. Güray Müze sınırları içerisinde yer alan Avanos çömlekleri bakıldığında tarihi mirasının hakkını sonuna kadar vermektedir. Aynı zamanda Avanos çömlekleri üzerine uygulanan motif ve işlemelerin Nevşehir de yer alan kilise motiflerini andırdığı görülmektedir. Zaten Avanos çömlek kültürünün yayılımda en büyük etkenlerin başında ilk Hristiyanların gelmesi bu durumun gerçekleşmesini şaşılacak bir noktasının olmadığını göstermektedir.

Eğer Avanos’u gezdikten sonra burada konaklamak isterseniz birçok Avanos Otelleri bulabilirsiniz. Üstelik bütçenize uygun yerlere daha kolay ulaşmak isterseniz HTR Turkey Tours‘un internet sayfasını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. İletişim kurarak kendi konforunuza göre konaklama imkânı bulabilirsiniz. Ayrıca sadece Avanos değil Ürgüp Otelleri ve daha fazla Kapadokya Otelleri için bilgi alabilirsiniz. Üstelik bölgeyi daha güzel ve rehberler aracılığıyla gezmek isterseniz birçok Kapadokya turları bulunmaktadır. Kapadokya günübirlik turlar, Kapadokya vadi turları gibi. Bunun yanında bol aktivite içeren turları da vardır. Bunlar ise; Kapadokya ATV turu, deve turu, Kapadokya balon turu, at turu, Jeep safari turu, Balon seyir turu gibi pek çok seçenek bulunmaktadır. Bu aktiviteler ve daha fazlası HTR Turkey Tours’u ziyaret etmenizi öneririz.

Avanos Çömlekleri Nasıl Hazırlanmaktadır?

Avanos çanak çömlek atölyeleri, Avanos sanatını en iyi şekilde icra etmektedir. Bu anlamda düşünüldüğünde Avanos çömlekleri oldukça detaylı yapılış aşamalarından geçmektedir. Avanos çömlek yapım yerleri Avanos çömleklerini oldubittiye getirmeden bir ustalıkla sanatlarını gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda Avanos çömlek ustaları Dünya’ya tanıtmış oldukları çömlek ve seramik çömlek sanatını en iyi şekilde icra etmektedir. Bu anlamda Avanos çömlek nerede yapılır sorularına karşılık olarak Avanos çömlek atölyesi içinde yapılmaktadır.  Avanos çömlekleri hazırlanma süreci genel itibariyle 5 temel aşamadan geçmektedir. Bu aşamalar sırasıyla:

  • Çömlek Hamurunun Hazırlanması
  • Şekil Verme
  • Zırhlanma ve Perdahlama
  • Kurutma
  • Pişirme ve Sırlama

Çömlek Hamurunun Hazırlanması: Avanos çömlekleri hazırlanma aşamasında ilk olarak elbette ki çömlek hamurunun hazırlanmasından geçmektedir. Çömlek hamuru Kızılırmak’ta yer alan yataklardan yağlı ve yumuşak kil topraklar elendikten sonra su yardımıyla hamur haline getirilmektedir. Fakat hazırlanan çömlek hamurunun kuruması için yaklaşık olarak 1 hafta dinlendirilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise hazırlanan çömlek hamurunun şekil verme aşamasına geçilmektedir.

Şekil Verme: Avanos çömlekleri için şekil verilmesinde, daha çok Paris sıvası kullanılmaktadır. Şekil verme işlemi Avanos çömlek ustası isteğine göre çeşitlilik göstermektedir.

Zırhlama ve Perdahlama: Şekil verilen Avanos çömlekleri bir sonraki aşamada zırhlanma ve perdahlama işlemleri yapılmaktadır. Avanos çömlekleri boyanması işlemi ‘’Zırhlanma’’ olarak geçmektedir. Zırhlanma işleminin ardından Avanos çömlekleri parlatılmaktadır. Avanos çömlekleri parlatma aşaması da ‘’perdahlama’’ olarak geçmektedir.

Kurutma: Avanos çömlekleri perdahlama işlemlerinin ardından 20 dakika süreyle güneşe çıkarılmaktadır. Kurutma işleminin ardından Avanos çömlekleri pişirme sürecine tabi tutulmaktadır.

Pişirme ve Sırlama: Avanos çanak çömlek Yapımı tüm aşamalardan geçtikten sonra sıra ‘’pişirme’’ işlemine gelmektedir. Avanos kalıplarının kalınlıklarına oranla 1000-1400 derece arasında 1-3 gün ısıtılmaktadır. Aynı zamanda Avanos çömleklerinin ısıtıldığı fırın soğuyuncaya kadar çömlekler çıkarılmamaktadır. Pişirme işlemlerinin ardından Avanos çömlekleri son olarak sırlama işlemlerine tabi tutulmaktadır. Sırlama işlemleri sayesinde Avanos çömlekleri camsı bir görünüm kazanmaktadır. Aynı zamanda sırlama işlemleri sayesinde Avanos çömlekleri hoş görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmektedir.

Avanos Çömlekleri

Kapadokya Çanak – Çömlek Yapımı

Leave A Comment