Sarıhan (Saruhan) Kervansarayı

Nevşehir Kapadokya sınırları içerisinde yer alan Sarıhan Kervansarayı günümüze kadar gelmeyi başaran kervansaraylardan yalnızca biridir. Günümüzde Nevşehir Kapadokya sınırları içerisinde 2 adet kervansaray bulunmaktadır. Fakat ünlü arkeologların görüşleri doğrultusunda Nevşehir Kapadokya sınırlarında keşfedilmeyi bekleyen farklı büyüklüklerde kervansarayların olduğu yönündedir. Tarihten günümüze kadar Anadolu’da bulunan ünlü tüccarları ağırlamayı başaran Sarıhan Kervansarayı her detayıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Günümüzde Dünyanın pek çok farklı noktasından turistlerin ortak buluşma noktası Sarıhan Kervansarayı olmuştur. Aynı zamanda kervansaray eski dönemlerde ‘’Saruhan’’ olarak bilinmektedir. Fakat Türk alfabesinde ‘’Saruhan’’ kelimesine yer verilmediğinden ötürü ‘’Saruhan’’ olarak değiştirilmiştir.

Nevşehir Kapadokya Erciyes ve Hasan Dağı’nın püskürtmüş olduğu volkanik lavlar sonucu meydana gelmektedir. Aynı zamanda tarihi kaynaklara ve arkeolojik inceleme sonucuna baktığımızda bölgenin 50-60 milyon yıl önce oluştuğu görülmektedir. Bu yüzden Nevşehir Kapadokya coğrafyası insanlık tarihinden de eski bir doğal yapıttır. Ayı zamanda Nevşehir Kapadokya geçmişten günümüze kadar farklı medeniyetleri ağırlamayı başarmıştır. Kapadokya günümüze kadar Hitit, Sümer, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapmıştır.
Hitit döneminde Nevşehir Kapadokya coğrafyası genellikle barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı zamanda bölgenin tarıma elverişli topraklarını ve lokasyonunu Hititliler kullanmayı başarmıştır. Nevşehir Kapadokya coğrafyasının kendilerine sunduklarını doğru şekilde kullanan Hititler bölgede yaşamıştır. Sümerler Nevşehir Kapadokya coğrafyasının çoğunluklu olarak lokasyon ve lojistik konumunu kullanmayı tercih etmişlerdir. Bölgenin birçok yol güzergahına ev sahipliği yapması Sümerlerin bu topraklarda ticaret yapmasına ön ayak olmuştur. Bölgenin lojistik konumunu iyi şekilde kullanabilen Sümerler hazinesine ek kazanç kapısı açmıştır.
Nevşehir Kapadokya coğrafyasını tarih boyunca en sık kullanabilen devlet Bizanslılar olmuştur. Bu yüzden bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde Bizans döneminden kalma birçok yapı ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda sayısı resmi olarak yayınlanmayan Bizans sikkeleri de Kapadokya da sıkça görülmüştür. Nevşehir Kapadokya sınırları içerisinde yer alan sikkelerin Bizanslı tüccarlar tarafından geldiğine inanılmaktadır.
Sarıhan Kervansarayı

Sarıhan Kervansarayı

Kapadokya’nın Hristiyan Dünyası Üzerindeki Etkisi

Damaltı Kilisesine baktığımızda ilk Hristiyanların bu bölgede konakladığı anlaşılmaktadır. Damaltı Kilisesi’nde yer alan fresk ve motiflere baktığımızda ilk Hristiyanlar bu topraklarda yaşamışlardır. Özellikle M. Ö 3.Yüzyılda Roma İmparatorluğunun ilk Hristiyanlara olan baskısı artmıştır. Roma İmparatorluğunun artan baskılarına dayanamayan ilk Hristiyanlar Nevşehir Kapadokya bölgesine göç etmişlerdir. Nevşehir Kapadokya coğrafyasına göç eden ilk Hristiyanlar beraberinde dinlerini özgürce yaşamaya başlamışlardır. Aynı zamanda ilk Hristiyanlar Nevşehir Kapadokya sayesinde inandıkları dinlerini yayma fırsatı bulmuşlardır. Bunun yanı sıra ilk Hristiyanlar Nevşehir sayesinde hem barınma hem de beslenme ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
Nevşehir Kapadokya coğrafyasına yerleşen ilk Hristiyanlar beraberinde bölgenin kültürünü yenilemeye yönelik çalışmalar yapmışlardır. Özellikle bu dönemlerde el işleme sanatlarına yatkın olan ilk Hristiyanlar bunu icra etmeye başarmıştır. Bu anlamda Nevşehir Kapadokya coğrafyasında yer alan motif ve işleme kültürü ilk Hristiyanlara dayanmaktadır. Aynı zamanda ilk Hristiyanların Anadolu’nun çeşitli noktalarından geldiği de göz ardı edilmemelidir. Çünkü ilk Hristiyanlar sadece kendi kültürünü bu topraklara getirmemiştir. Aynı zamanda Anadolu kültürünü de eksik ve artı yönleriyle Nevşehir Kapadokya coğrafyasına getirmeyi başarmıştır.
İlk Hristiyanların bu topraklarda yaşamaları beraberinde Hristiyan Coğrafyası için oldukça önemlidir. Aynı zamanda Nevşehir Kapadokya coğrafyasında keşfedilen herhangi bir eserin ilk Hristiyanlardan kalma olasılığı yüksektir. Keşfedilen ve Hristiyanlığın ilk dönemine ait olduğu çözümlenen eserler Hristiyanlığın çözümlenemeyen noktalarına açıklık getirebilir. Bu yüzden Hristiyan arkeologlar için Nevşehir Kapadokya oldukça önemlidir. Kapadokya da keşfedilmeyi bekleyen onlarca belki de yüzlerce eser bulunmaktadır. Bu yüzden Nevşehir Kapadokya coğrafyasında sürdürülen çalışmaların hız kazanması önemlidir.
Nevşehir Kapadokya coğrafyası 200’den fazla vadi 400’den fazla kilise 7 adet yeraltı şehri ve 2 adet kervansaray bulunmaktadır. Aynı zamanda bölge Dünyaca tanınmış listelere girmeye hak kazanmıştır. Bunun yanı sıra beyaz perdeye, haber bültenlerine ve belgesellere de konuk olmayı başarmıştır. Nevşehir Kapadokya coğrafyasının tüm bu başarıları beraberinde tanınmasına yardımcı olmuştur. Bu yüzden günümüzde Dünyanın pek çok farklı noktasından turistlerin buluşma noktası Nevşehir Kapadokya olmuştur. Eşsiz manzarası ve masalımsı atmosferiyle misafirlerini beklemektedir…

Sarıhan Kervansarayı’nda Selçuklu Dönemi

1040 yılında resmi olarak kurulan Selçuklu Devleti kısa süre içerisinde oldukça hızlı bir kalkınma süreci içine girmiştir. Gerek diplomasi gerekse askeri yönden oldukça iyi bir pozisyona ulaşmıştır. Komşu devletlerinin tümüne kısa süre içerisinde kendisini tanıtmayı başaran Selçuklu Devleti’nin gerçekleştirmek istediği bir hayal vardır. Bu hayal ise elbette ki Anadolu’nun hakimiyetini sağlamaktan geçmektedir. Çünkü Anadolu toprakları oldukça elverişli tarım arazilerine sahiptir. Bunun farkında olan Selçuklu Devleti’nin Anadolu himayesi için önünde tek bir engel bulunmaktadır. Bu engel ise elbette ki Bizans İmparatorluğudur. Bizans İmparatorluğunun elinde bulundurduğu Anadolu topraklarının kan dökülmeden ve uğrunda zaiyatlar verilmeden alınmayacağını Selçuklu Devleti bilmektedir. Fakat Selçuklu Devleti’nin Anadolu topraklarını ele geçirmede Bizanslar girileceği olası bir gerekçe bulunmamaktadır. Fakat bu dönemde Bizans İmparatorluğu Anadolu topraklarında göçebe olarak yaşayan Türk boylarına baskı ve şiddetini arttırmıştır. Selçuklu Devleti Bizans İmparatorluğunun Türk boyları üzerindeki bu tutumu eleştirmiştir. Fakat Bizans İmparatorluğu bu gibi faaliyetlerini arttırması Selçuklu Devleti’nin istediği savaş gerekçesini yakalamasına yardımcı olmuştur.
Selçuklu askerlerinin başında Alparslan, Bizans kuvvetlerinin başında ise Romen Diyojen bulunmaktadır. Her iki ordu kuvvetleri günümüzde Malazgirt Ovası olarak anılan nokta da karşılaşmışlardır. Kısa süre içerisinde her iki orduda savaş düzeni alarak savaşmaya başlamıştır. Savaş sırasında Alparslan gelenekselleşmiş Türk savaş stratejisi olan ‘’kurt kapan’’ taktiğini kullanmıştır. Bu taktik sayesinde Selçuklu kuvvetleri Bizans askerlerini ve Romen Diyojen’i çevrelemeyi başarmıştır. Uzun soluklu ok atışları sayesinde Bizans askerleri yenilmiş ve Romen Diyojen esir sürmüştür.
Malazgirt Savaşı sayesinde Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Türkler kısa süre içerisinde Anadolu topraklarındaki başarılı seferler sonucunda bölgenin hakimiyetini kazanmıştır. Selçuklu Türklerinin Anadolu topraklarında himayesi altına aldığı noktalardan biri de Nevşehir Kapadokya coğrafyasıdır. Selçuklu Devleti Kapadokya da bulunan yerel halkın özgürce ibadetlerini yerine getireceklerini belirtmişlerdir. Fakat Bizans döneminden beri süregelen kilise açılışları yasaklanmıştır. Aynı zamanda bölgenin İslam kimliği kazanması için de yeni cami ve medrese açılmıştır. Aynı zamanda Selçuklu Devleti Kapadokya’ya gelen tüccarların konaklaması için Sarıhan Kervansarayı yapmıştır.

Sarıhan Kervansarayı Hakkında Tüm Bilgiler

Sarıhan Kervansarayı Hakkında Bilgi karmaşası yaşanmaktadır. Çünkü kervansarayın inşaatı özellikle Selçuklu Devleti’nin ilk yıllarına tekabül etmektedir. Bu yüzden Kapadokya da yaşanan karmaşa döneminde inşa edilen Sarıhan Kervansarayı Hakkında Bilgi Kısa tutulmaktadır.
Sarıhan Kervansarayı 1249 yılında Selçuklu Devleti döneminde inşa edilmiştir. Aynı zamanda kervansarayın 2. İzzetün tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Hoş manzarasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kapadokya’nın tam merkezinde bulunan yapılar arasında Sarıhan Kervansarayı yer almaktadır. Aynı zamanda Nevşehir Kapadokya coğrafyasının bu dönem aralığında ticaret yollarının üstünden geçmesi beraberinde Sarıhan Kervansarayının kullanım derecesini arttırmıştır. Günümüzde Dünyanın pek çok farklı noktasından turistlerin ortak buluşma noktası Sarıhan Kervansarayı gezi listenizde olması gereken yerlerden biridir. Her yaş grubundan insanın ölmeden önce görmesi gereken yerler arasında Sarıhan Kervansarayı yer almaktadır.
Sarıhan Kervansarayının mimari çizim haritalarına baktığımızda Türk kültürünü yansıttığı ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda kervansarayın çeşitli noktalarında yer edinen motif ve işlemeler özellikle Anadolu mirasının devamı niteliğindedir. O dönem aralığında Saruhan Kervansarayı popüler olmuş yerleşim noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Çünkü kervansaray özellikle Anadolu coğrafyasında tanınmış birçok tüccarın konakladığı yerlerden birisidir. Kendisine göre farklı büyüklüklerde odacıkları bulunan Sarıhan Kervansarayı eşsiz mimarisiyle dikkat çekmektedir. Dünyanın pek çok farklı noktasından turistlerin ortak buluşma noktası Nevşehir Kapadokya Saruhan Kervansarayı olmuştur.

Sarıhan Kervansarayı Nerede

Peki Sarıhan Kervansarayı Nerede bulunmaktadır? Sarıhan Kervansarayı Nevşehir Avanos sınırları içerisinde yer almaktadır. Doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü Nevşehir Avanos coğrafyasının tam merkezinde yer almaktadır. Ulaşımı oldukça rahat olan Sarıhan Kervansarayı misafirlerini beklemektedir. Aynı zamanda Sarıhan Kervansarayına geldiğinizde 5 TL giriş ücreti bulunmaktadır. Sarıhan Kervansarayı Giriş Ücreti 2015 yılından bu yana 5 TL olarak sabit kalmıştır. Aynı zamanda müzeye girmek için müze kart bulundurmak zorunludur. Müze kart sayesinde Nevşehir Kapadokya Sarıhan Kervansarayı gezip görebilirsiniz. Sarıhan Kervansarayı misafirlerini beklemektedir.

Sarıhan Kervansarayı’na Giderken Ne Giyilmeli

Nevşehir Kapadokya coğrafyasına güneş ışınları dik açılarla düşmektedir. Dik açılarla düşen güneş ışınlarına karşılık vücudun en hassas noktası elbette ki baş bölgesidir. Bu yüzden Nevşehir Kapadokya Sarıhan Kervansarayı geziniz süresi boyunca uzmanlar tarafından şapka kullanılması tavsiye edilmektedir. Şapka kullanımı sayesinde olası gerçekleşebilecek güneş çarpması gibi durumların önüne geçilmektedir. Aynı zamanda dik açılarla düşen güneş ışınlarına karşılık olarak güneş kremi bulundurmak önemlidir. Güneş kremi beraberinde güneş ışınlarının vücut üzerinde olası hasarların önüne geçmektedir. Benzer şekilde dik açılarla düşen güneş ışınlarına karşılık olarak açık renk kıyafet kombinleri yapılmalıdır. Açık renk kıyafet kombinleri beraberinde dik açılarla düşen güneş ışınlarını yansıtmaktadır. Bu sayede güneş ışınlarının etrafa yaydığı ısı enerjisinden minimal düzeyde yararlanılmaktadır.
Nevşehir Kapadokya kendisine has doğa habitatı ile nesillerdir konuşulan yerler arasında yer almaktadır. Bu yüzden Nevşehir Kapadokya Sarıhan Kervansarayı habitatında dışarıdan gelebilecek olan tehlikelere karşı önlem alınmalıdır. Bu anlamda alınacak ilk önlem elbette ki kıyafet seçiminden geçmektedir. Bu anlamda uzun kıyafet seçimleri vücudunuzun çoğu noktasını koruma altına almaktadır. Bu sayede dışarıdan gelebilecek olan tehlikelere karşı ilk bariyeri kesinlikle üzerindeki kıyafetler korumaktadır.
Nevşehir Kapadokya coğrafyasının neredeyse tamamı engebeli parkurlara sahiptir. Bu engebeli yol güzergahlarından rahat geçmek için sportif kıyafetler tercih edilmelidir. Sportif kıyafet kombin önerileri beraberinde daha rahat edilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda Dünyanın pek çok farklı noktasından gelen turistler kıyafet seçimleri çoğunlukla sportiften yana kullanmaktadır. Sportif kıyafetlerin sağlamış olduğu avantajlar düşünüldüğünde turistlerin bu seçimi oldukça mantıklıdır.

Sarıhan Kervansarayı Gezisi Sonrasında Yapabileceğiniz Aktiviteler

Sarıhan Kervansarayı gezisinin ardından Nevşehir Kapadokya coğrafyasında yapabileceğiniz farklı sosyal aktiviteler bulunmaktadır. Tüm bu sosyal aktiviteler özellikle bölgenin turizm ağını güçlendirme konusunda oldukça etkilidir. Nevşehir Kapadokya coğrafyasında yapılan sosyal aktiviteler: Balon ve Balon İzleme turları, Jet Boat turları ve At turlarıdır. Aynı zamanda tüm bu tur fiyatlarına giriş yapmak için belirli bir ücret ödenmelidir. Bu sosyal aktiviteler sayesinde Nevşehir Kapadokya coğrafyasında tatmadığın bir macera sizi beklemektedir. Nevşehir Kapadokya Sarıhan Kervansarayı gezinin ardından bölgenin farklı aktivite kollarından yararlanabilirsiniz. Bu tür sosyal aktiviteler sayesinde insanlar birbirleriyle daha rahat alışverişte bulunmaktadır. Balon turları ve balon izleme turları sayesinde eşsiz manzaralara tanıklık edebilirsiniz. Aynı zamanda jet boat turları sayesinde adrenalini doruklarına kadar yaşayabilirsiniz. Adrenalin tutkunlarının başvurdukları ilk yerler arasında elbette ki jet boat turları yer almaktadır.
Leave A Comment