Kapadokya Nevşehir Havalimanı

Kapadokya eşsiz doğal güzellikler ve tarihi mirasıyla bölgenin en turistik noktasına ulaşım Kapadokya Nevşehir Havalimanı ile olmaktadır. Dünya’nın farklı coğrafyalarından gelen turistlerin ortak buluşma noktası Kapadokya, oldukça hoş manzaralara ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle havayolu ulaşımı sayesinde Nevşehir Kapadokya’yı ziyaret edecek olan turistlerin Kapadokya Havalimanı ilk durağı olmaktadır. Nevşehir Havalimanı Kapadokya ulaşım seferleri boyunca en çok tercih edilen yöntem elbette ki havayolu ulaşımıdır. Aynı zamanda Kapadokya Havalimanı servis hizmetleri de turistlerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmektedir. Nevşehir Kapadokya Havalimanı inişinin ardından turistler farklı yöntemlerle istedikleri noktalara ulaşmaktadır. Bu yöntemler arasında en çok öne çıkan Kapadokya Havalimanı araç kiralamadır. Bunun yanında Kapadokya Havalimanı Rent A Car, Kapadokya Havalimanı oto kiralama ve Kapadokya transfer hizmetleri yer almaktadır. Turistlerin Nevşehir Kapadokya tatilleri süresi boyunca ulaşım hizmeti satın aldıkları seçenekler arasında bunlar ön plana çıkmaktadır.

Kapadokya Erciyes ve Hasan Dağı’nın 50 milyon yıl önce püskürtmüş olduğu volkanik lavlar sayesinde oluşmuştur. Bu yüzden bölgede bulunan Kapadokya peri bacalarının tüflü ve kızılımsı bir görüntüye sahip olmasında volkanik doğa olayları neden olmuştur. Kapadokya yazılı hayata geçişten bu yana insanlığın barınma ve beslenme ihtiyaçlarına çözüm bulmuştur. Bu anlamda Hitit Dönemi’ne baktığımızda Nevşehir Kapadokya’nın farklı noktalarında faaliyette bulunduğu görülmektedir. Aynı zamanda Hititler Nevşehir Kapadokya coğrafyasında beslenme ve barınma ihtiyaçlarına çözüm bulmuştur. Bunun yanı sıra Nevşehir Kapadokya’yı Sümerliler, ticaret ağ bağlantılarını oluşturmak için kullanmışlardır. Aynı zamanda Sümerliler Nevşehir Kapadokya bölgesinin etnik coğrafi yapısını kendilerine en iyi şekilde entegre etmeyi başarmışlardır. Nevşehir Kapadokya bölgesini tarih boyunca en sık kullanan medeniyet Bizans İmparatorluğu olmuştur. Bu yüzden günümüzde Kapadokya Nevşehir sınırları içerisinde yapılan arkeolojik çalışmalarda birçok Bizans sikkesiyle karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde Bizans İmparatorluğu’na ait farklı büyüklüklerde tarihi yapı keşfedilmiştir.

Nevşehir Kapadokya Tarihine Kısa Bir Bakış

Nevşehir Kapadokya nesilleri içerisine alan bir oluşum olması neticesiyle turistlerin ortak buluşma noktası haline gelmiştir. Dünya’nın dört bir farklı coğrafyasından turistlerin ortak buluşma noktası haline gelen Nevşehir Kapadokya neden önemlidir? Bu soruyu verilecek en güzel cevap elbette ki Nevşehir Kapadokya’nın tarihi gelmektedir. Çünkü Nevşehir Kapadokya insanlık tarihinden de eski doğal bir oluşumdur. Bu anlamda düşünüldüğünde Nevşehir Kapadokya coğrafyasını her yaş grubundan insanın görmesi gereken lokasyonlar arasında yer almaktadır. Nevşehir Kapadokya bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde Hristiyanlar için oldukça önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Nevşehir Kapadokya bölgesinde yer alan Damaltı Kilisesi’nin freskleri Hristiyan tarihine ışık tutmada oldukça önemli bir rol oynamıştır. Damaltı Kilisesi’nde yer alan fresklere baktığımızda ilk Hristiyanlarla alakalı çok önemli bilgiler sunmaktadır. Bu fresklerin geniş analizi sonucunda ilk Hristiyanların Nevşehir Kapadokya ve civarında yaşamsal ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda ilk Hristiyanlar Kapadokya’da yer alan kayalara açmış oldukları motifler sayesinde bölgenin el işçiliği sanatında gelişiminde aktif olarak rol oynamıştır.

MÖ 3.yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun baskıcı tutumundan kurtulmak isteyen ilk Hristiyanların mesken haline getirdikleri noktalar arasında Nevşehir Kapadokya yer almaktadır. Aynı zamanda Nevşehir Kapadokya’yı genel hatlarıyla incelediğimizde ilk Hristiyanların bölge üzerindeki faaliyetlerini anlamaktayız. Bunun yanı sıra ilk Hristiyanlar Nevşehir Kapadokya sayesinde ibadetlerini özgür bir şekilde yerine getirmiştir. Aynı zamanda dinlerini yayacakları bir ortama sahip olmuşlardır. Bu yüzden Nevşehir Kapadokya düşünüldüğünde Hristiyan coğrafyası açısından oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Kapadokya Nevşehir Havalimanı

dhmi.gov.tr – Kapadokya Nevşehir Havalimanı

Nevşehir Kapadokya’nın Tarihinde Türk Devletlerinin Etkisi

1040 yılında çeşitli zorluklar neticesinde kurulan Büyük Selçuklu Devleti kısa süre içerisinde oldukça önemli başarılara imza atmıştır. Bu başarılar neticesinde kısa süre içerisinde devlet, diplomatik ve askeri anlamda büyük başarılara imza atmıştır. Selçuklu Devleti’nin kısa süre içerisinde edindiği bu başarı, Türklerin en büyük hayali olan Anadolu himayesini tetiklemiştir. Bundan istifade eden Büyük Selçuklu Devleti’nin yeni hedef noktası elbette ki Anadolu toprakları olmuştur. Bu yüzden Selçuklu Devleti belirli aralıklarla Anadolu topraklarına keşif amacıyla heyetler yollamaktır. Bu heyetlerin genel amacı olarak elbette ki Anadolu topraklarını daha iyi tanımaktan geçmektedir. Kısa süre içerisinde Anadolu topraklarının hâkimiyeti için çalışmalara başlamıştır. Fakat Anadolu topraklarının hâkimiyeti için önündeki en büyük engel elbette ki Bizans İmparatorluğu’ndan geçmektedir. Anadolu topraklarına hâkim olan Bizans İmparatorluğu aynı zamanda Anadolu topraklarında yaşamlarını sürdüren Türk boylarına karşı oldukça sert davranmaktadır. Bu yüzden Selçuklu hükümdarı Alparslan elçiler aracılığıyla Bizans İmparatorluğu’na uyarıda bulunmaktadır. Fakat Bizans, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alparslan’ın uyarısını dikkate almamıştır.

Aynı zamanda Bizans İmparatorluğu Türk boyları üzerindeki baskısı arttırmıştır. Bunu fırsat olarak kullanmak isteyen Selçuklu hükümdarı Alparslan, Bizans İmparatorluğu2na savaş ilan etmiştir. Her iki devlet de kısa süre içerisinde tüm hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Selçuklu ordularının başında Alparslan bulunurken Bizans kuvvetlerinin başında ise Romen Diyojen bulunmaktadır. Her iki devletinde orduları günümüzde Malazgirt Ovası olarak da bilinen düzlük arazide karşı karşıya kalmıştır. Kısa süre içerisinde her iki orduda savaş düzenine geçerek çarpışmaya başlamışlardır. Fakat Selçuklu hükümdarı Alparslan ‘’kurt kapan’’ taktiğini uygulamıştır. Bu taktik sayesinde Alparslan Bizans kuvvetlerini ve Romen Diyojen’i esir almışlardır. Tarihi kaynaklarda Malazgirt Savaşı olarak bilinen meydan muharebesini kesin olarak kazananı elbette ki Selçuklu Devleti olmuştur. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Selçuklu Türkleri bu gelişmeler neticesinde Anadolu toprakları üzerinde akın ve seferler yapmışlardır. Selçuklu Devleti’nin Anadolu toprakları üzerindeki seferleri sonucunda Anadolu himayesine almıştır. Selçukluların Anadolu topraklarını himayesi aldıkları noktalar arasında Nevşehir Kapadokya’da yer almaktadır.

Nevşehir Kapadokya’nın Etnik ve Dini Yapısının Çeşitlenmesinde Türk Devletlerinin Etkisi

Nevşehir Kapadokya ilk kez Selçuklu Devleti sayesinde Türk himayesi altına girmiştir. Bu tarihe kadar yerel Hristiyan halk Bizans İmparatorluğu etkisinde kalmışlardır. Nevşehir Kapadokya coğrafyasının Türk himayesine girmesinin ardından bölgede birçok yenilikçi hareket başlamıştır. Özellikle Selçuklu hükümdarı Alparslan yerel Hristiyan halkın can ve mal güvenliğini tehdit edecek tüm hareketlerden kaçınmıştır. Aynı zamanda yerel Hristiyan halkın özgürce ibadetlerini yerine getirdikleri ortamı bozmayacağı konusunda yemin etmiştir. Fakat Bizans Dönemi’nden beri süregelen kilise açılışları ertelenmiştir. Aynı zamanda Nevşehir Kapadokya’nın farklı noktalarına cami ve medreseler açılmıştır. Bu sayede Nevşehir Kapadokya coğrafyasında İslam kimliği etkili olmaya başlamıştır. Aynı zamanda civar bölgede göçebe olarak yaşamlarını devam ettiren göçebe Türk boyları da bu coğrafyalarda yaşamaları için teklifler gönderilmiştir. Bu sayede Nevşehir Kapadokya coğrafyası yalnızca İslam kimliği değil aynı zamanda Türk kimliği de kazanmaya başlamıştır.

Nevşehir Kapadokya Tatili Süresi Boyunca Kıyafet Kombin Önerileri

Nevşehir Kapadokya tatillerinde bölgenin karakteristik özelliklerine bakarak doğru şekilde fiyat teklifi vermek oldukça önemlidir. Bu anlamda Kapadokya Nevşehir coğrafyasında güneş ışınları dik açılarla düşmektedir. Bu yüzden güneş ışınlarına karşı en hassas noktalar arasında yer alan baş bölgesinin koruması oldukça önemlidir. Bu yüzden Nevşehir Kapadokya tatili süresi boyunca şapka kullanımı oldukça önemlidir. Bu sayede uzun süreli güneş ışınlarına maruz kalması neticesinde oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçilmektedir. Aynı zamanda Nevşehir Kapadokya coğrafyasında yer alan sert güneş ışınlarından korunmak açık renk tonlarına sahip kıyafet kombinleri tercih edilmelidir. Çünkü açık renk tonlarına sahip kıyafet kombinleri akabinde dik gelen güneş ışınlarını yansıtmaktadır. Güneş ışınlarını yansıtan açık renk tonlarına sahip kıyafet kombinleri beraberinde ısıyı olabildiğince az hissettirmektedir. Bu sayede açık renk tonlarına sahip kıyafetler Nevşehir Kapadokya tatilinizi daha güzel bir şekilde geçirebilirsiniz.

Nevşehir Kapadokya coğrafyası engebeli arazileri bünyesinde barındırmaktadır. Bu yüzden Kapadokya Nevşehir ziyaretlerinde turistler çoğunlukla sportif kıyafetler tercih etmektedirler. Sportif kıyafetler sayesinde engebeli Nevşehir Kapadokya coğrafyasında rahatlıkla hareket edilmektedir. Sportif kıyafetler sayesinde Nevşehir Kapadokya coğrafyasında yer alan parkurları rahatlıkla geçebilirsiniz.

Kapadokya Nevşehir Havalimanı

dhmi.gov.tr – Kapadokya Nevşehir Havalimanı

Nevşehir Kapadokya Ulaşım Seçenekleri

Kapadokya’ya en yakın havalimanı Nevşehir Kapadokya Havalimanı olarak görülmektedir. Aynı zamanda Kapadokya için hangi Havalimanı tercih edilmelidir sorusunun karşılığı da elbette ki Nevşehir Kapadokya Havalimanıdır. Kapadokya yakın Havalimanı ve Kapadokya’ya en yakın havalimanı aynı zamanda bölgenin en turistik noktaları arasında yer almaktadır. Kapadokya’ya yakın havalimanı olarak gösterilen Nevşehir Kapadokya Havalimanı turistlerini beklemektedir. Kapadokya’ya gitme için hangi havalimanı gibi sorularda Nevşehir Havalimanı Kapadokya lokasyonu gösterilmektedir. Aynı zamanda bu havalimanı Kapadokya’da Havalimanı var mı sorularını da cevaplamaktadır. Havalimanından indikten sonra çoğunlukla Nevşehir Havalimanı Kapadokya transfer tercih edilmektedir.

Kapadokya Havalimanı transfer hizmetleri sayesinde belirlenen noktalara anında ulaşım gerçekleşmektedir. Aynı zamanda transfer hizmetleri süresi boyunca şoför yardımıyla ulaşımın gerçekleştiğini göz ardı etmemek de fayda var. Kapadokya Nevşehir Havalimanı transfer hizmeti konusunda sizlere HTR Turkey Tours’u önerebiliriz. Transfer hizmeti ve araç kiralama konusunda oldukça çeşitlidir. HTR Turkey Tours ile konforlu, güvenli ve bütçenize uygun seçeneği tercih ederek ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca düzenlediği birçok tur faaliyeti bulunmaktadır. Mesela; Kapadokya günübirlik turlar ile kısa zamanda bölgenin birçok önemli yerlerini gezebilirsiniz. Ya da Kapadokya vadi turları ile birbirinden güzel vadilerini gezebilirsiniz. Eğer adrenalin tutkunu iseniz Kapadokya ATV turu gibi safari turlarına katılabilirsiniz. Ayrıca konaklama konusunda da hizmet vermektedir. Ürgüp Otelleri gibi bölgenin birçok ilçesine ait oteller hakkında bilgi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için HTR Turkey Tours’un internet sayfasını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Nevşehir Kapadokya-Kayseri

Kayseri Havalimanı Kapadokya arası kaç km veya Kapadokya Kayseri Havalimanı kaç km sorusuna karşılık olarak ortalama 85 kilometrelik uzaklıktadır. Aynı zamanda son dönemde Kayseri Havalimanı Kapadokya ulaşım oldukça hız kazanmıştır. Aynı zamanda Kayseri Havalimanı Kapadokya otobüs de son dönemde bölgede kullanılan ulaşım hizmetlerinden birisi olarak gösterilmektedir. Bunun yanı sıra Kayseri Havalimanı Kapadokya servis hizmetleri de kendisine göre belirlenmiş adreslerde turistleri götürmektedir. Bu anlamda Kapadokya Kayseri Havalimanı sayesinde bölgeye ulaşımınızı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Kayseri Havalimanı Kapadokya Nevşehir’e gitmek isteyen turistlerin uğrak noktası haline gelen noktalar arasındadır. Aynı zamanda Kayseri Havalimanı Kapadokya transfer hizmetleri bölgede aktif olarak kullanılan ulaşım ağlarından biridir.

Nevşehir Kapadokya Ulaşımı Hakkında Tüm Detaylar

Öncelikle Nevşehir Kapadokya ulaşım hizmetlerini tam olarak tanıtmak için bölgenin havalimanı detaylarını vermemiz gerekmektedir. Bu anlamda Nevşehir Havalimanı Kapadokya arası kaç km ve Kapadokya Nevşehir Havalimanı kaç km gibi sorulara karşılık olarak, hedefe alınan lokasyona göre değişiklik göstermektedir. Benzer şekilde Nevşehir Havalimanı Kapadokya mesafe yol güzergâhlarının değişkenlik göstermesi neticesinde 8 kilometreden daha uzundur. Aynı zamanda Nevşehir Havalimanı Kapadokya arası yol güzergâhı da bu doğrultuda çeşitlilik göstermektedir. Kapadokya ulaşımı için Kapadokya hangi Havalimanı tercih edilmelidir sorusu Nevşehir Kapadokya Havalimanı olarak cevaplanmaktadır.

Nevşehir Kapadokya-Niğde Arası Ulaşım İstikametleri

Nevşehir Kapadokya-Niğde arası ulaşımda en çok tercih edilen lokasyon elbette ki havayolu ulaşımıdır. Bu anlamda Kapadokya Havalimanı Niğde arası kaç km sorularına karşılık olarak ortalama 80 kilometredir. Bu yol mesafe aralığı binek bir araç yardımıyla ortalama olarak 1-1,5 saat sürmektedir. Aynı zamanda Nevşehir Kapadokya Niğde yol güzergâhlarında kurallarda geçen zamanı etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Nevşehir Kapadokya coğrafyasında yer alan doğal ve tarihi güzellikler turistlerin ortak buluşma noktası haline gelmiştir. Özellikle bahar ve yaz aylarında turistlerin ortak buluşma noktası Nevşehir Kapadokya sizi de beklemektedir. Siz de en uygun fiyatlar karşılığında muazzam tatilin tadını çıkartabilirsiniz.

Leave A Comment